Научно исследовательский центр археологии
Турочакские писаницы Турочакские писаницыСопоставление первой и второй Турочакских писаниц показывает определенную близость этих памятников. Остановимся на данной проблеме более детально. Первое, что сближает эти местонахождения, способ нанесения рисунков. Все они выполнены красной (с различными оттенками)...
Истоки мировоззрения Истоки мировоззренияВероятно, именно в недрах окунёвской культуры следует искать истоки мировоззрения, обусловившего особенности наземных сооружений эпохи поздней бронзы, получивших наиболее яркое воплощение в планиграфии херексуров. Образно говоря: крест на донцах окунёвских...
Ритуальные памятники Ритуальные памятникиК вопросу о ритуальных памятниках эпохи бронзы южной Сибири: В разные годы авторами этой статьи были открыты своеобразные и по всем признакам близкие друг другу памятники эпохи бронзы, представляющие несомненный интерес для решения некоторых вопросов культурогенеза....
Окуневское искусство Памятники окуневского искусстваПредставляется, что памятники окуневского искусства, монументальная скульптура, наскальные изображения и мелкая пластика имеют достаточно много...
Соціальне страхування
Арендовать участок

Обов'язкове соціальне страхування як системне утворення складається з декількох підсистем - відносно самостійних систем в залежності від видів обов'язкового соціального страхування.

Соціальне страхування

Структурно цю систему можна представити в наступному вигляді:

1) обов'язкове пенсійне страхування; 2) обов'язкове соціальне страхування випадків тимчасової непрацездатності, материнства (батьківства) та дитинства; 3) обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; 4) обов'язкове медичне страхування; 5) обов'язкове соціальне страхування від безробіття.

Логічно припустити, що всі раніше перераховані соціально-страхові принципи повинні бути притаманні кожній з перерахованих вище систем обов'язкового соціального страхування.

Всю інформацію про страхування в україні ви знайдете на сайті STR.Razanira.com

Кожному виду обов'язкового соціального страхування, або кожній системі даного страхування, властивий свій набір страхових випадків

Обов'язкове пенсійне страхування має наступні страхові випадки: інвалідність, настання старості, втрата годувальника, смерть пенсіонера або непрацездатних членів його сім'ї, які перебувають на його утриманні.

Обов'язкове соціальне страхування

Обов'язкове соціальне страхування випадків тимчасової непрацездатності, материнства (батьківства) та дитинства передбачає випадки і ризики: тимчасову непрацездатність внаслідок хвороби, травми, каліцтва; материнство; смерть застрахованої особи або непрацездатних членів його сім'ї, які перебувають на його утриманні. (На наш погляд, хоча батьківство і дитинство не виділяються в якості самостійного страхового ризику і страхового випадку, їх можна визнати похідними від материнства.)

Обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань здійснює забезпечення внаслідок трудового каліцтва, професійного захворювання або смерті застрахованої особи або непрацездатних членів його сім'ї, які перебувають на його утриманні.

Обов'язковому медичному страхуванню властива необхідність отримання медичної допомоги.

Обов'язкове соціальне страхування від безробіття вимагає визнання особи безробітною. Забезпечення застрахованих громадян по системі обов'язкового пенсійного страхування здійснюється у вигляді: трудової пенсії по старості, трудової пенсії по інвалідності, трудової пенсії з нагоди втрати годувальника, допомоги на поховання.

В рамках обов'язкового соціального страхування випадків тимчасової непрацездатності, материнства (батьківства) та дитинства гарантується видача: допомоги по тимчасовій непрацездатності; допомоги по вагітності та пологах; щомісячної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора років; одноразової допомоги жінкам, які стали на облік в медичних установах у ранній термін вагітності; одноразової допомоги при народженні дитини; соціальної допомоги на поховання; оплата путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення працівників і членів їх сімей. (Допомога на санаторно-курортне лікування в даний час не є самостійним видом забезпечення.

Оплата витрат на це лікування здійснюється за допомогою допомоги по тимчасовій непрацездатності.)

Надання забезпечення громадянам за системою обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань проводиться у вигляді: допомоги по тимчасовій непрацездатності; одноразових і щомісячних страхових виплат; оплати витрат на соціальну та професійну реабілітацію осіб, які постраждали внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Обов'язкове медичне страхування призначено для оплати витрат, пов'язаних з необхідністю отримання громадянами медичної допомоги і вирівнювання фінансових можливостей регіонів (суб'єктів Російської Федерації) з надання громадянам такої допомоги. Обов'язкове соціальне страхування від безробіття як страхова система відсутня.

Всі кому цікавий ринок нерухомості читають новини нерухомості на найкращому сайті українських новин нерухомості, це сайт Razanira.com - переконайтесь самі! Читайте новини нерухомості на сайті Разаніра!
Поселение Тыткескень Поселение ТыткескеньПоселение Тыткескень находится в среднем течении Катуни...
Шлифованные ножи Шлифованные ножи Вогнутые шлифованные ножи представляют собой своеобразный...
Фрагменты керамики Фрагменты керамикиБыли найдены фрагменты керамики и куски дерева. Публикуя эти...
Участки карстовой системы Участки карстовой системыСохранились только наиболее удаленные от былого входа...